EVERYTHING ABOUT XR

The age of spatial interactive media is approaching rapidly


We're slowly moving towards a new age of digital media. No longer will we be limited to screen, mouse and keyboard, but can we use our body movements to interaction with the computers and the internet. On this page we'll explain what XR is and the many applications it can serve today.

VR? AR? XR?

Er zijn nogal wat termen in omloop die vaak met elkaar verward worden. Daarom hier een overzicht:

VR:
Staat voor Virtual Reality en is een digitaal medium waarbij de deelnemer in een compleet virtuele omgeving staat door middel van een speciale bril die hand-, hoofd- en lichaamsbewegingen bijhoudt met daarin een beeldscherm en lenzen die de illusie geven van een andere ruimtelijke wereld.

AR:
Staat voor Augmented Reality en is een ervaring waarbij virtuele elementen over de werkelijkheid heen geprojecteerd worden. De deelnemer ziet dus naast de virtuele elementen ook de echte wereld nog.

XR:
Staat voor Mixed Reality en is de verzamelterm waar VR en AR deel van uit maken. Apple, die kortgeleden de markt opgegaan is met haar Vision Pro, spreekt ook wel van “Spatial Computing”: het gebruik maken van een computer met ruimtelijke handelingen i.p.v. een muis en toetsenbord. Veel VR brillen vandaag de dag zijn tegelijkertijd ook AR brillen en vice versa. Daarnaast kunnen echte objecten ook onderdeel zijn van een XR ervaring. Denk aan een stoel waar op je kan zitten waar over heen geprojecteerd wordt, of een fysieke knop die iets in de simulatie in gang zet.BLAV biedt mogelijkheden voor alles wat XR betreft aan, maar focust voornamelijk op VR.
Binnen VR maakt BLAV onderscheid tussen volledig interactieve en semi/non-interactieve VR.

Volledig interactief:
Er wordt een 3d wereld gebouwd waarin de deelnemer vrij rond kan bewegen en invloed op uit kan oefenen. De wereld kan op elk aangepast worden door de deelnemer. Ook reageert de wereld op perspectief veranderingen als de deelnemer het hoofd beweegt.

Semi- of non-interactief:
De deelnemer kan rond kijken en ziet om zich heen een 360° video die van te voren opgenomen is. Doordat de video al opgenomen is, kan er niet vrij in rond bewogen worden en reageert deze omgeving niet op interacties en lichaamsbewegingen van de deelnemer. Ook reageert de omgeving niet op perspectief veranderingen.

Why choose VR?

VR is een medium dat je niet bekijkt, zoals een video of foto, maar beleeft, doordat je het gevoel hebt midden in de ervaring te staan. Zodra je de bril opzet, maakt de werkelijkheid plaats voor een compleet andere wereld waar je hoofdbewegingen en veranderingen van perspectief nauwkeurig nagebootst worden. Dit maakt veel indruk, en vraagt alle aandacht van de deelnemer. Ook is het heel intuïtief in het gebruik daardoor: het openen van een virtuele deur, of het oppakken van een virtueel object kan nagenoeg hetzelfde zijn als in de echte wereld. VR is ideaal voor trainingssimulatoren daardoor. Men leert door te doen.

 

Dan hebben we nog de zogenaamde “Metaverse” een virtuele wereld die onze manier van het omgaan met computers en internet compleet op z'n kop zet. Websites zijn geen platte, met enorm veel tekst en cookiemeldingen gevulde pagina's meer, maar virtuele werelden waar je doorheen loopt zoals je dat doet op een markt. Toekomstmuziek? Voor een groot deel nog wel, maar apps zoals VRChat geven vandaag de dag al een glimps van hoe de Metaverse op een dag kan zijn. Investeren in VR is een instapkaartje voor de toekomstige Metaverse.

The advantages of VR:

standing inside of the experience is impressive

No distraction: all attention of the audience is required

Intuitive user interaction

A ticket to the future Metaverse

 

What to use VR for?

De toepassingen van VR zijn nagenoeg eindeloos, maar onder te verdelen in een aantal categorieën waarin het medium uitstekend tot haar recht komt:

Games

Compleet opgaan in een spelwereld waar je op avontuur gaat en vijanden verslaat of de workout van je leven beleeft: VR biedt geweldige mogelijkheden hiervoor. Doordat je in de ervaring staat is het op onderzoek uit gaan in virtuele omgevingen nog veel leuker en spannender. Door de vele, snelle lichaamsbewegingen die je maakt, is het ook meteen een goede work-out!

Medische behandeling

Doordat VR de deelnemer transporteert naar een nadere wereld is het een prachtig medium om mee tot rust te komen. Denk hierbij aan meditatieve VR apps die patiënten die een behandeling moeten ondergaan tot rust brengt en voorbereid. Ook kan VR ingezet worden om lichaamsbewegingen te oefenen aan de hand van spel, of om kinderen af te leiden van de pijn en angst van bloed prikken.

Image

Training en onderwijs

Onderzoek toont aan dat het onderwijs voor grote uitdagingen staat: kinderen lezen slechter en social media verkort onze aandachtsspanne. Maar crises brengen gelukkig ook kansen met zich mee.

BLAV handelt sterk vanuit het "Leren door te doen" principe, wat inhoudt dat het lezen van tekst zoveel mogelijk vervangen wordt met het uitvoeren van handelingen.
Neem als voorbeeld de trainingssimulator die wij voor het Sint Franciscus ziekenhuis ontwikkelden. Uitgangspunt hier is om personeel dat al eerder via video en tekst informatie tot zich genomen heeft, uit te dagen om deze nieuw verworven kennis toe te passen in de VR nagebootste omgeving van een behandelkamer. Vrijwel elke handeling die in de werkelijkheid uit te voeren is, is nagebootst in VR: de brandblusser in de behandelkamer plaatsen wanneer deze afwezig is, de handschoenen aantrekken, apparaten aanzetten en het juiste materiaal op de juiste plaats zetten. Elke handeling registreert als een scorepunt waarvan de score aan het eind van de ervaring getoond wordt aan de deelnemer.

Door niet alleen via beeld en tekst de kennis op te doen maar de handelingen ook
daadwerkelijk uit te voeren, blijft de kennis écht goed hangen. Door elke handeling een scorepunt toe te kennen kan een begeleider zien waar de kennis goed aanwezig is, en waar er nog verbeterd kan worden. Ook kan de VR-bril meegegeven worden aan het personeel om thuis mee aan de slag te gaan en er is minder begeleidend personeel
nodig om uitleg te geven en te analyseren. Dit voorkomt personeelslasten en het reserveren van oefenruimte.

De voordelen van VR voor training en onderwijs:

Kennis blijft écht goed hangen
Prestaties kunnen worden gemeten
Kosten effectief

Let's develop a VR app together


Nieuwsgierig geraakt na het lezen van deze pagina? Curious after reading this page?
With more than 10 years of experience with this beautiful new medium, BLAV is ready to advice and develop.
Thanks to BLAV being a small company, we can keep development costs low and communication efficient.
Feel free to ask for a quote: